Villkor och Intergitetspolicy

Villkor

Användarvillkor för kandidater Att registrera sitt CV är öppet för alla som anser sig uppfylla kraven på kunskaper om Kina och kinesiska samt vill arbeta med Kina-relaterade områden. Vi tar dock endast emot ansökningar av personer över 18 år och vi vill också att kandidaten ska ha någon form av akademisk utbildning. Om en kandidat hos Kinapoolen inte anses uppfylla kraven på Kinakompetens har Kinapoolen rätt att ta bort kandidaten ur registret. Den kandidat som uppger falska meriter kommer också att avregistreras av Kinapoolen. I samband med rekryteringsuppdrag kan du bli kontaktad av Kinapoolen för att godkänna att vi lämnar ut dina uppgifter till en potentiell arbetsgivare. Notera att om du söker jobb inom offentlig sektor så omfattas du normalt av offentlighetsprincipen.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är ensamt ansvarig för innehållet i annonser som publiceras. För att skydda våra kandidater från reklam och multilevel marketing förbehåller sig Kinapoolen att tacka nej till den typen av annonser. Vidare gäller att:

  • Arbetsgivaren får inte publicera arbeten på ett sätt som bryter mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar.
  • Arbetsgivaren får inte heller sälja, erbjuda eller marknadsföra produkter eller tjänster i jobbannonsen och inte heller publicera pyramidspel/franchising och liknande avtal.
  • Arbetsgivaren får endast erbjuda seriösa jobb och inte arbeten som inte innebär vedertagna anställningsförhållanden.

Kinapoolen förbehåller sig rätten att tacka nej till annonser eller uppdrag som inte upplevs som tillräckligt seriösa för att vara av intresse för våra kandidater. Arbetsgivaren förbinder sig att inte använda kandidatlistor till annat än det uppdrag som den aktuella rekryteringen gäller. För att få tillgång till kandidatlistor måste arbetsgivaren godkänna de villkor Kinapoolen har satt upp. Arbetsgivaren förbinder sig också att skydda den data som fåtts av Kinapoolen mot förlust.

Ansvarsbegränsning

Kinapoolen eftersträvar att minimera de tekniska fel och andra typer av problem som kan uppstå och göra tjänsten helt eller delvis otillgänglig. Kinapoolen kan dock inte lämna garantier avseende tillgänglighet, funktioner, innehåll eller säkerhet. Kinapoolens webbplats fungerar som plats för (i) kandidater att registrera sina CV och profiler, och (ii) arbetsgivare kan annonsera efter kandidater. Kinapoolen gör ingen kontroll av eller censurerar de arbetsannonser som kommer från tredje part, oftast Arbetsförmedlingens Platsbank, och censurerar inte heller de CVn som läggs upp. Kinapoolen är inte heller inblandat i den faktiska transaktionen mellan arbetsgivare och kandidater och kan således inte hållas ansvarig för kvaliteten, säkerheten eller lagligheten i de arbeten som erbjuds då. Kinapoolen strävar dock efter att enbart erbjuda seriösa arbeten, praktikplatser eller uppdrag. Eftersom användarautentisering på Internet är svårt kan Kinapoolen inte kontrollera att alla kandidater är de personer de utger sig för att vara. Kinapoolen strävar dock efter att enbart ha seriösa kandidater i sitt register. Vi arbetar fortlöpande med att kontrollera att de upplagda profilerna är aktuella och seriösa.

Ändring av villkor

Kinapoolen har rätt att ändra användarvillkoren utan i förväg få ditt godkännande. Information om eventuella ändringar publiceras på webbplatsen Kinapoolen.se samt via email till er uppgivna emailadress. Genom att du fortsätter låta ditt CV vara registrerat godtar du de nya villkoren.

Integritetspolicy

De uppgifter du lämnar i din registrering lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din CV och matcha med eventuella rekryteringsuppdrag som vi är involverade i. Då Kinapoolen i första hand levererar namn på kandidater till rekryteringar kommer namn och CV att lämnas ut till potentiella arbetsgivare, som sedan kontaktar er direkt för vidare rekrytering. Vårt dataregister samkörs inte med tredje part. Du kan när som helst avregistrera dig genom att skicka ett mail till info@kinapoolen.se. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL), och sedan 25 maj 2018 även General Data Protection Regulation (GDPR), som är EU:s nya dataskyddsordning (Europaparlamentets och Rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer avseende behandling av personuppgifter och det fria flödet av dessa och om upphävandet av direktiv 95/46/EG). GDPR-lagen innehåller bestämmelser för att skydda privatpersoners integritet vid behandling av personuppgifter. För dig som användare innebär GDPR att du får större möjlighet att bestämma över dina personuppgifter. Läs gärna vidare på denna länk om vad GDPR innebär för dig.

Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person såsom namn, adress, emailadress osv. Med behandling av personuppgifter menas allt som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring och bearbetning. Mer information om personuppgifter finns på  www.datainspektionen.se.

I samband med att man registrerar en profil på Kinapoolen kommer man att godkänna att vi hanterar era personuppgifter enligt de villkor som står beskrivna där.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter Kinapoolen lagrar är de uppgifter användarna registrerat när de fyllt i Kinapoolens formulär för att registrera sig som användare och därmed skapat en profil. Dessa uppgifter går att ändra närsomhelst genom att man loggar in och ändrar i sin profil. Alla profiler och därmed registrerade personuppgifter är skyddade med personliga lösenord, som endast användaren själv kommer åt. Den som har glömt sitt lösenord får ett automatiserat lösenord tillskickat sig och kan sedan ändra det till ett eget personligt lösenord som är brukligt. Tänk på att i så fall använda unika och komplexa lösenord så att de inte lätt kan identifieras.

Kinapoolen kommer efter den 25 maj 2018 att lagra personuppgifterna i tre år, eller så länge kandidaten själv önskar kvarstå som registrerad. Kinapoolen kommer också med start sommaren 2018 att börja skicka ut påminnelser om kandidatens registrering och även nyheter vid behov. Den som inte önskar sådana utskick kommer att kunna avregistrera sig från dem enligt instruktioner i dessa mail.