Var kan jag jobba?

Fram tills nu har det varit icke-konventionella vägar som gäller för att hitta jobb om man har Kina-kompetens. Tyvärr är det alltför få arbetsgivare som känner till att det finns ett ökat antal personer med Kina-kompetens i Sverige och än mindre vad vi kan göra för arbetsgivaren. Det beror dels på att vi varit dåliga på att marknadsföra oss själva, dels på att vi som läst kinesiska även studerat andra ämnen, vilket innebär att vi är en heterogen grupp och det är därför svårt att definiera vad en sinolog, ”Kinaexpert”, egentligen är. Givet hur komplext och mångfacetterat Kina är så kan man dessutom ifrågasätta om någon ens kan kalla sig för ”Kinaexpert”, eftersom Kinakännare ofta är duktiga på ett visst område och kanske inte kan så mycket om hur Kina fungerar inom ett annat område.

Ofta använder vi kinesiskan som ett arbetsredskap för att utföra våra arbetsuppgifter inom ekonomi, organisation, juridik, osv. Det är generellt svårt att hitta jobb om man ”bara” kan kinesiska, såvida man inte vill arbeta som tolk (vilket Arbetsförmedlingen gärna tipsar om!), reseledare, lärare i kinesiska eller vill doktorera i kinesiska. Det är däremot lättare att få ett intressant och bra jobb om man läst något annat än bara kinesiska, och en kunskap som värderas högt brukar vara ”Kinakunskap”, t ex att man har läst Kinas historia och känner till hur Kina fungerar. Ofta behöver man inte ha läst en hel utbildning ovanpå kinesiskan för att få jobb på sin kinesiska, men om man vill få ett riktigt bra jobb och dessutom kunna jobba i Sverige eller andra länder än Kina är det en god investering att ha en ”global” utbildning.

Områden där vi som studerat Kina och kinesiska återfinns inom i företagsvärlden är exempelvis rekryterare, internutbildning, marknadsanalys, marknadsföring, reklam, inköp, försäljning, etablering av företag, organisationsfrågor, logistik, finans, bokföring, controller, business intelligence, säkerhet, juridik, hantering av kinesiska delegationer på besök, fabrikskontrollanter osv. Det är egentligen mest fantasin som sätter stopp för var en kinesisktalande person kan hitta arbete.

Inom offentlig sektor finns det personer med Kina-kunskap och språkkunskaper som arbetar som lärare i kinesiska, men även inom statliga departement och myndigheter som Utrikesdepartementet, Regeringskansliet, Business Sweden, olika länsstyrelser, Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen. Listan är oändlig. Under fliken ”På jobbet” publiceras regelbundet korta intervjuer med Kina-kunniga personer som arbetar med Kina idag. Här kommer även artiklar om kinesisk-svenskt arbetsliv att publiceras fortlöpande.

Var vill jag jobba?

Det första man måste tänka på när man ska börja leta jobb som har med Kina att göra är om man vill arbeta i Kina eller i Sverige. Antingen stannar man kvar i Sverige några år och skaffar sig arbetslivserfarenhet här (vilket man kan dra nytta av senare när man vill hem igen) eller så åker man till Kina och söker jobb på plats.

Fördelen med att stanna kvar i Sverige är att man då kommer in i det svenska socialförsäkringssystemet och senare kan bli ivägskickad till Kina, oftast under en begränsad tid på några år, för att senare återvända till Sverige eller åka vidare till något annat land. Nackdelen är att löneutvecklingen ofta är lite sämre i Sverige än om man får jobb i Kina. En annan nackdel är så klart att man kanske inte får arbeta i Kina i slutändan som utskickad och inte ens med Kina hemma i Sverige, och på så vis glömmer man bort sin kinesiska och ens Kinakunskap föråldras.

Fördelen med att arbeta i Kina är att man får intressanta arbetslivserfarenheter och ofta har förmåner som sjukförsäkring och en eller flera hemresor per år, samt i vissa fall även bostad och betald skola för barnen. Löneutvecklingen är generellt också bättre i Kina för den som byter jobb med jämna mellanrum. Dock har konkurrensen med engelsktalande, välutbildade kineser ökat och arbetsmarknaden för utlänningar i Kina är inte lika god som på 1990-talet. Detta visar att det numera är en mer jämlik arbetsmarknad för välutbildad kompetent arbetskraft i Kina, där ursprung och hemland inte har samma betydelse som förut, utan det är viktigare vad du har gjort och vad du är duktig på.

Nackdelen med att ta ett jobb i Kina direkt efter examen är att man inte kommer in i det svenska socialförsäkringssystemet med t ex rätt till föräldraförsäkring och inbetalning till a-kassa. Man får också räkna med att det ofta inte är så bra löner till en början och att man troligen får göra ett par hundår med låg lön innan man skaffat sig så mycket arbetslivserfarenhet att man kan få ett kvalificerat arbete. Andra nackdelar är låg arbetstrygghet och att man riskerar att snäva in sig på Kina, vilket kan göra det svårt att återvända till Sverige i ett senare skede. Det senare hoppas vi på Kinapoolen att vi ska kunna hjälpa hemvändande svenskar med i takt med att kinesiska investeringar ökar i Sverige och att kinesiskkunniga svenskar kommer att bli mer efterfrågade som arbetskraft även hemma i Sverige.

Hur mycket kinesiska behöver jag för att kunna få jobb?

Det beror helt på var du vill jobba (i Kina eller i ett icke-kinesiskt land?). Det är alltid bättre att kunna mer kinesiska än lite kinesiska, men samtidigt är ju CSN:s studielån begränsade. Oftast är det kinesiska i kombination med kunskaper inom andra områden, yrkeslivserfarenhet och personlighet som avgör om en arbetsgivare finner en intressant eller ej. För vissa arbetsgivare är det viktigt att man kan läsa kinesiska, medan andra nöjer sig med att man bara kan tala. Oftast är det dock bra om man kan läsa kinesiska så att man kan läsa material och maila med sina kinesiska arbetskontakter. Likaså är det bra att förstå talad kinesiska så att man kan förstå vad ens kinesiska kollegor småpratar om, och det underlättar också vardagslivet i Kina. Det finns många exempel på att om man kan språket i ett land så känner man sig mer hemma där, och man undviker också missförstånd och frustration, såväl på jobbet som på fritiden.

Jag är student – hur hittar jag mitt drömjobb?

För att hitta sitt drömjobb är det viktigt att inrikta sin utbildning mot något som man tycker är roligt att studera och kan se en framtida yrkesroll i. När man skriver sin examensuppsats kan man exempelvis kontakta en potentiell arbetsgivare och fråga om man får skriva en uppsats för denna arbetsgivare. På så sätt får man ofta goda kontakter med en potentiell arbetsgivare som kan se nyttan av en Kina-kunnig person och man kan samtidigt visa sin egen kompetens.

Många studenter saknar arbetslivserfarenhet när de söker sina första ”riktiga” jobb som har med Kina att göra. Här är det viktigt att lyfta upp att man har haft sommarjobb, då dessa kan visa på olika egenskaper (arbetat på ålderdomshem – serviceinriktad; krattat parker – uthållig; arbetat i klädbutik – intresserad av textilindustrin och kanske lämpad som inköpare, osv). Som student kan man också oftare hitta praktikplatser där man för en låg lön, eller i vissa fall ingen lön alls, får arbetslivserfarenhet på en arbetsplats. För en del studenter, exempelvis i Lund, finns praktikplats inlagt som en möjlig del i utbildningen i kinesiska, vilket innebär att man exempelvis kan arbeta på svenska ambassaden i Peking med CSN som finansiär. En del stora företag erbjuder traineeprogram med Kina som viktig komponent. Andra sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet är via studentföreningar som AIESEC (länk http://aiesec.org/) där man kan ansöka om traineeplats i Kina, Taiwan och Hong Kong.

Man ska dock inte stirra sig blind på att snäva in sig på sina akademiska studier och kontakter i Kina, det går att ta sig till Kina och hitta praktikplatser även utan universitet och högskolor.

Vi på Kinapoolen har som mål att hjälpa skandinaviska studenter och ungdomar att komma till Kina och prova på arbetslivet där genom praktikplatser.