Söker du personal?

Businesswoman-China-smallOm ni ska utöka er Kina-verksamhet har Kinapoolen kandidater inom de flesta yrkesområden. Våra kandidater karaktäriseras av att de har Kina-erfarenhet, många kan god kinesiska och är kunniga om kinesisk kultur efter att ha levt i Kina i längre perioder, antingen som studenter eller som yrkesarbetande.

Varför ska man anställa en Kina-kunnig person?

Främsta anledningen till att anställa en Kinakunnig person som kan språket och kulturen är att man på så sätt effektivt undviker kulturkrockar mellan det svenska företaget och den kinesiska marknaden, vilket ökar företagets effektivitet på den kinesiska marknaden.

Här är några skäl till:

  • Att man har en Kinakunnig, kinesisktalande person anställd visar att man satsar på den kinesiska marknaden och det ger respekt och förtroende hos den kinesiska motparten.
  • En person som kan det kinesiska språket kan lättare få tag på kinesisk information och kan även förstå vad motparten säger i förhandlingar, innan allt tolkats till engelska. Med andra ord får man samma fördel som engelsktalande kineser, som använder sig av tolk vid förhandlingar.
  • Man undviker kulturkrockar. En Kinakunnig person kan navigera rätt snabbare på den kinesiska marknaden och företaget minimerar risken att bli lurad.
  • Minskad risk för avbrutna kontrakt då den Kinakunnige personen vet vad han/hon ger sig in på. Den uppskattade kostnaden för ett misslyckat eller i förtid avslutat kontrakt kan ligga på uppemot 3 gånger årslönen exklusive flyttkostnader för en utsänd.
  • Ökad effektivitet då den Kinakunnige personen kan börja arbeta direkt och behöver inte lotsas fram i Kina, då personen redan känner till landet.
  • Om den Kinakunnige personen har studerat vid ett prestigefyllt kinesiskt universitet kan detta öppna dörrar som en vanlig svensk aldrig skulle ha kommit i närheten av.
  • En Kinakunnig person kan ofta se marknadspotential snabbare än en person som inte kan Kina.

Läs gärna intervjuer med Kina-kunniga personer under vinjetten På Jobbet för att se vidare hur andra arbetsgivare använder sig av Kina-kompetens i sin verksamhet gentemot Kina.

Hur kan Kinapoolen hjälpa till?

Kinapoolen tillhandahåller lämpliga kandidater för rekryterande arbetsgivare som söker personal till Kina och/eller Sverige. För att kunna göra detta har vi först en diskussion med den rekryterande arbetsgivaren för att på bästa sätt förstå vilken typ av kandidat ni letar efter, inte minst vad gäller erfarenhet och kompetenskrav. Vi kan därefter plocka fram kandidater ur vår databas och kontaktnät, samt annonsera på vår webbplats och via email nå lämpliga kandidater. En lista med förslag på kandidater lämnas därefter till er och ni slutför rekryteringen på egen hand. Vid behov kan vi också hjälpa er med personlighetstest och andra utvärderingar av kandidateten, vilket vi gör med andra rekryteringsspecialister.
Kontakta oss för mer information.