Om Kinapoolen

logotype

Kinapoolens logotype består av två fiskar som simmar tillsammans. I Kina betyder guldfisken rikedom och fiskar som simmar i par betyder enhet, fruktsamhet och överflöd. Kinapoolen vill hjälpa arbetsgivare att bli mer framgångsrika i sin verksamhet i Kina genom att tillhandahålla Kina-kompetent arbetskraft.

Idén till Kinapoolen föddes när vi såg hur svårt det är för svenska arbetsgivare att hitta kompetent personal med Kina-kunskap och Kina-erfarenhet, samtidigt som det är svårt för personer med denna kompetens att hitta lämpliga arbeten. Ursprungligen sattes hemsidan upp redan 2012, men den var under flera år vilande och har nu i februari 2016 blivit lanserad på nytt och är numera aktiv. Kinapoolens mål är att fler personer med utbildning i kinesiska och studier om Kina och personer med Kina-erfarenhet ska hitta relevanta arbeten som tar tillvara på deras kunskap om Kina.

Kinapoolens grundidé är att öka kontaktytan mellan arbetsgivare och arbetssökande för att främja kunskapen om Kina i Sverige och hjälpa svenska företag att bli mer effektiva i sin Kinaverksamhet. Vi vill även hjälpa kinesiska företag och investerare att bli framgångsrika med personalförsörjning i Skandinavien, fokus Sverige i dagsläget.

Idag är Kinapoolens främsta fokus att skapa en CV-bank för Kina-intresserade personer med svensk anknytning som vill arbeta med Kina i Sverige eller på plats i Kina, med särskilt fokus på följande typer av personer:

  • Nuvarande eller tidigare studenter i kinesiska och/eller Kina-relaterade ämnen på universitetsnivå.
  • Kinesiska studenter som har studerat i Sverige.
  • Personer som har arbetslivserfarenhet från Kina eller från svenska företag eller myndigheter som arbetar med Kina från Sverige.

Kinapoolen är idag baserad i Stockholm .

Vem står bakom Kinapoolen?

Kristina i SaigonKristina Sandklef är grundare av Kinapoolen. Hon började studera kinesiska på Öst- och Sydöstasienlinjen i Lund 1990 och har även studerat på Renmin University i Peking ett år 1994/95. Åren 1998-2007 arbetade hon som marknadsanalytiker med särskilt fokus på kinesiska konsumenter för Ericsson, Sony Ericsson och olika operatörer. Därefter arbetade hon tre år som säkerhetspolitisk analytiker på Försvarsmakten och åren 2011-2014 arbetade hon som makroekonom fokus Kina på fondbolaget East Capital. Hon har i olika positioner på sina tidigare arbetsplatser hjälpt sin arbetsgivare att rekrytera medarbetare och är van vid att utvärdera arbetssökandes utbildningar och kompetens. Idag driver hon Kinapoolen och Sandklef Asia Insights AB.