Innovations- och forskningsråd till ambassaden i Peking

https://web103.reachmee.com/ext/I003/584/job?site=19&lang=SE&validator=60988ba3b4a8fb26b1d3dbdf5e1a013e&job_id=4559

Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning, Näringsdepartementet, söker ett innovations- och forskningsråd för placering på ambassaden i Peking. Du kommer att representera kunskapsnationen Sverige och främja innovations- och forskningssamarbeten samt investeringar. Arbetet bedrivs främst inom områdena innovation, forskning och högre utbildning med fokus på att bevaka och tolka utvecklingen i landet inom dessa områden och etablera nätverk med relevanta aktörer och miljöer. Du kommer att bidra med underlag i politiska processer, hantera in- och utgående delegationsresor samt understödja Team Sweden-arbetet i landet. Vidare kommer din roll utgöra en mäklarfunktion – det vill säga att identifiera och koppla samman aktörer och miljöer för innovations- och forskningssamarbeten i det svenska respektive kinesiska innovationssystemet. I rollen ingår också ett arbetsledande ansvar för sektionen innovation, forskning och högre utbildning vid ambassaden i Peking. I rollen ingår också ett arbetsledande ansvar för sektionen innovation, forskning och högre utbildning vid ambassaden i Peking.

För att kunna söka detta arbete ska du ha akademisk examen inom biomedicin, natur- eller samhällsvetenskap. Du har erfarenhet från politiskt styrda organisationer, offentlig förvaltning och/eller näringsliv samt erfarenhet av internationellt arbete. Du har god kunskap om det svenska forsknings- och innovationssystemet. Har du doktorsexamen inom något av ovanstående utbildningsområden är det meriterande, likaså är internationella studier meriterande.

Läs mer om tjänsten på länken ovan.

Sista ansökningsdatum är 2017-11-30.

FOI: Säkerhetspolitisk analytiker inriktning Östasien, Stockholm

https://foi.easycruit.com/vacancy/1957309/12387

FOI söker en säkerhetspolitisk analytiker med inriktning Östasien för placering i Stockholm. Som säkerhetspolitisk analytiker förväntas du, självständigt eller i samarbete med kollegor, genomföra studier av forskande eller analyserande karaktär. Du ansvarar för att formulera studieupplägg tillsammans med uppdragsgivare, genomföra datainsamling (inklusive intervjuer) samt sammanställa skriftlig och muntlig rapportering av studien i ett format som passar uppdragsgivaren. Föreläsningar och andra kunskapsspridande uppgifter kan också förekomma.

FOI söker dig som har en akademisk examen inom relevant samhällsvetenskapligt område, exempelvis statsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktvetenskap eller Östasienstudier, samt minst fem års arbetslivserfarenhet inom frågor som rör säkerhet i Östasien. Du behöver även ha kunskaper i kinesiska, japanska eller koreanska, samt givetvis en mycket god analytisk förmåga. Eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.

Läs mer om tjänsten på länken ovan, där det även finns formulär för att söka den direkt.

Sista ansökningsdatum är 2017-12-10.