Språk- och litteraturcentrum söker en universitetsadjunkt för ett vikariat med omfattningen 20%. Anställningen varar under perioden 2018-08-15—2019-01-31.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
– avlagt examen på avancerad nivå (motsv.) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
– visat pedagogisk skicklighet samt
– genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Läs mer på länken ovan. Sista ansökningsdatum är 2018-05-25.