Mats Harborn, Executive director, Scania, Peking

BinaryLoader

Mats Harborn är också vice ordförande i Europeiska handelskammaren i Kina och en välkänd profil i svenska Kina-kretsar.

Hur kom det sig att du började med Kina ursprungligen?

Det var en slump. Jag studerade på Atlantic College i Wales, en internationell gymnasieutbildning, och där erbjöd de undervisning i kinesiska. Det var samtidigt som De fyras gäng hade åkt fast och Kina började reformeras, så jag tänkte att det kanske börjar hända saker där borta och då kan det vara bra att kunna kinesiska. I kinesiska hade vi en engelsk lärare, William Lindsey, som var strålande bra och inspirerande.

Sedan började jag studera kinesiska i Lund och kom till Kina första gången 1982 när jag gick en sommarkurs på Beijing Language Institute (北京语言学院). Sedan studerade jag på Renmin University (中国人民大学) läsåret 1984-85, och då läste jag produktkunskap och socialistisk företagsekonomi på kinesiska med kinesiska studenter. Jag läste också japanska i Lund och var ganska duktig på att tala japanska på den tiden, men idag är min japanska lite ringrostig. I Lund studerade jag dessutom Asienkunskap på Öst- och Sydöstasienlinjen, företagsekonomi och juridisk översiktskurs. Jag började arbeta på Scania i Kina 1985, och har även arbetat på Handelsbanken och Exportrådet Kina. Totalt har jag bott i Kina i 24 år.

Hur viktigt tycker du att det är att kunna kinesiska?

Om man inte kan något annat än kinesiska så spelar kinesiskan mindre roll, såvida man inte är professionell lingvist. För oss andra måste man ha en spetskompetens i kombination med bra språkkunskaper. Man måste kunna prata bra kinesiska, annars tar man stora risker. Det är farligt om man har ett mycket bra uttal, eftersom kineserna då antar att man förstår allt. Själv har jag ett bra uttal och folk misstar mig ibland för att vara kines på telefon, men mitt ordförråd är inte lika stort som de tror. Kinesiska är ett mycket svårt språk, som kräver mycket studier för att behärska ordentligt. Därför läser jag fortfarande för en privatlärare varje vecka för att fördjupa min förståelse för denna komplexa kultur med sitt intrikata språk. Min lärare är mycket politiskt intresserad så vi läser ofta Xi Jinpings tal och diskuterar dem, vilket är mycket intressant dessa tider.

Vad är viktigast för att lyckas i Kina om man är svensk och kan kinesiska?

Det viktigaste är att balansera sina kunskaper om Kina mot vad man förväntas åstadkomma på plats i Kina och att man förtroende från sin arbetsgivare hemma i Sverige att man kan leverera på sitt uppdrag. Kunskap i det kinesiska språket kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för framgång. I Kina är nyckeln att föra en genuin horisontell kommunikation mellan människor Först då kan man bygga äkta förtroende med sina kunder och medarbetare. Det gör det också lättare att lösa de konflikter som oundvikligen uppstår.

Vad skulle du vilja säga till svenska studenter som läser kinesiska idag?

Mitt bästa råd är att använd varenda dag åt att plugga glosor och grammatik, fraser och uttryck på kinesiska. Kinesisk grammatik ser lätt ut vid första anblick, men kinesiska är mer komplicerat än man kan tro och man måste lära sig syntax och glosor, inte minst det tjugotal ord som ofta används i talad och skriven form för att binda ihop meningar om man vill låta som en infödd kines.

För den som läser kinesiska i Kina och vill arbeta med Sverige rekommenderar jag att åka hem till Sverige och skaffa sig en förankring rent professionellt. Det är viktigt om man vill kunna spela en meningsfull roll i Kina. Om man bara är i Kina för att man vill vara i Kina, men inte har något annat syfte kommer säkerligen ens arbetsgivare att ifrågasätta vad man kan bidra med. Arbetar man i Kina så är man ju i landet för att utföra ett uppdrag på bästa sätt, inte enbart för att njuta av att vara i Kina.