Niclas Hellqvist, VD, Nordic Ways

NH XiwuqiPlats: Beijing, Kina

Hur arbetar du med Kina i ditt jobb?  

Jag leder och utvecklar den strategiska och operativa verksamheten på plats i Kina.

Hur viktigt är det för dig att kunna kinesiska i ditt nuvarande arbete?

Det är mer eller mindre en förutsättning. Vi arbetar mycket gentemot lokala myndigheter och nationella förbund och organisationer så det ar en klar fördel att kunna kommunicera direkt samt underlättar och snabbar på processen att t.ex. kunna gå igenom och kontrollera kontraktsuppgörelser.

Hur länge har du läst kinesiska och var?

Jag studerade kinesiska för ekonomer i Lund första gången kursen introducerades 1997. Jag kom till Beijing 1998 och studerade på Peking University under ett läsår.

Vad har du studerat mer än kinesiska?

Främst företagsekonomi och affärsjuridik. Har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Har du haft andra arbeten där du har haft användning för din kinesiska och Kina-erfarenhet?

Jag har haft regionala och globala roller inom Strategiskt inköp på plats i Kina for Moteco, Perlos och Elcoteq. Jag hade förmånen att vara med om väldigt expansiva tider inom mobiltelefontillverkningindustrin och var med om att bygga upp och driva regionala och globala supply chain organisationer med mycket av verksamheten i Kina. Kinesiskan har underlättat för både interna och externa kontakter.

Vad har du för råd till personer som vill arbeta med Kina?

Om du ska jobba på plats i Kina, lär dig att åtminstone kunna prata hjälpligt för att ta dig fram. Även om det inte ar ett krav for jobbet sa underlättar det mycket och gör allt runtomkring enklare och trevligare.

Kanske viktigare är att vara öppen och försöka satta sig in i och förstå hur och varför kineser gör på ett visst sätt samt hur saker och ting fungerar rent praktiskt. Tankar och idéer kommer ofta från ett for svenskar helt annat perspektiv.