Magnus Nordenhake, Interaktionsdesigner, Gutesbo AB

download Plats: Malmö, Sverige

Gutesbo AB är Magnus Nordenhakes enmansföretag.

Hur arbetar du med Kina i ditt jobb?  

Jag har under min tid som konsult på från slutet av 1900-talet arbetat med interaktionsfrågor kring det kinesiska språket. 1997 var jag med att göra världens första kinesiskspråkiga mobiltelefon på Ericsson och 1999 släpptes den första telefonen med kinesisk textinmatning av Ericsson (samtidigt med Motorola). Under början av 00-talet arbetade jag som User Experience Manager på ett litet startup-företag som hette Decuma, fr a med kinesisk handskriftsigenkänning för mobil kinesisk textinmatning. Därefter arbetade jag under 7 år som inhouse-konsult med ansvar för användarupplevelsen av textinmatningen av alla språk (inklusive kinesiska) som erbjöds i Sony Ericssons telefoner. Efter Sony Ericsson-tiden designade jag den kinesiska textinmatningen i Blackberrys telefoner. I nuläget arbetar jag med användarfrågor kring det kinesisk-svenska elektroniska lexikon som inom kort kommer att lanseras på NE. Jag har framför allt arbetat  utifrån Sverige med unga designers i Kina via e-mail och telefonkontakt, med uppföljning av årliga veckolånga arbetsresor till Peking.

Hur viktigt är det för dig att kunna kinesiska i ditt nuvarande arbete?

Eftersom mitt huvudområde gäller kinesiska språkfrågor är det avgörande. Det är mina kunskaper i och om det kinesiska språket som gjort att jag kunnat etablera en nisch där jag kan arbeta som konsult.

Hur länge har du läst kinesiska och var?

Jag har en fil. mag i kinesiska från Lunds universitet och har arbetat länge på östasiatiska institutionen i Lund, både som lärare och forskare. Jag var Svenska institutets utbytesstipendiat 1983-1985 och studerade på Institutionen för kinesiska språket och litteraturen vid Nanjings universitet. Eftersom studier och arbete flyter samman när man arbetar på en universitetsinstitution har jag svårt att säga hur lång tid jag studerat. Man skulle kunna säga att jag har studerat kinesiska sedan hösten 1978, alltså i 38 år!

Vad har du studerat mer än kinesiska?

Socialantropologi och lingvistik (båda vid Lunds universitet).

Har du haft andra arbeten där du har haft användning för din kinesiska och Kina-erfarenhet?

Alla mina arbeten har haft med kinesiska att göra på ett eller annat sätt — jag har varit tolk, bibliotekarie med ansvar för en kinesisk tidskriftssamling och lärare för sino-vietnamesiska flyktingbarn. Mina kunskaper i kinesiska har gjort att jag kunnat föda upp en familj med fyra barn.

Vad har du för råd till personer som vill arbeta med Kina?

Jag gissar det är svårt att få jobb genom att bara kunna kinesiska — även om jag hade tur, jag är autodidakt när det gäller interaktionsdesign. Men anledningen till att Ericsson blev intresserade av mina tjänster var främst att jag kunde kinesiska och mycket om det kinesiska språket, men också att jag kunde en del om hur man databehandlar kinesiska och att jag förstod att mobilprylar inte bara säljs p g a tekniken utan hur mobilprylarna upplevs i brukarsituationen. Så rådet skulle bli att skaffa sig två specialiteter — kinesiska och något som kinesiskan kan kombineras med.