Kajsa Fasth, Seniorkonsult på Sweco

Kajsa Fasth

Plats: Luleå, Sverige

Hur arbetar du med Kina i ditt jobb?  

Ett av mina uppdrag som konsult på Sweco har bland annat varit som inköpsstöd till en av våra större kunder inom gruvindustrin med affärer i Kina. Inom Sweco-koncernen har vi en hel del internationella uppdrag, däribland uppdrag i Kina. I arbetet som organisations- och ledarskapsutvecklare har jag också nytta mina kinakunskaper.

Hur viktigt är det för dig att kunna kinesiska i ditt nuvarande arbete?

Sweco är ett stort internationellt företag med stark förankring lokalt. Vi arbetar ofta över nationsgränserna och multidisciplinärt. Det är en klar fördel att ha gedigna språk- och kulturkunskaper, samt förmåga till klok kommunikation. Mina kinesiska språkkunskaper ses med mycket positiva ögon. Förutom mitt modersmål svenska och kunskaperna i kinesiska, talar jag även obehindrat engelska, franska och spanska.

Hur länge har du läst kinesiska och var?

Jag tog min examen i Lund på Öst- och Sydöstasienlinjen där jag läste mandarin under tre år. Jag har även läst kinesiska i Kina på Xiamen Universitet. Dessutom har jag under många år levt och arbetat i Kina, sammanlagt 6-7 år, och samtidigt läst och studerat kinesiska vid sidan om.

Vad har du studerat mer än kinesiska?

Förutom min examen från Öst- och Sydöstasienlinjen har jag i Lund även läst statsvetenskap. På Luleå Universitet har jag studerat ekonomi, marknadsföring, organisation och personaladministration.

Jag är, förutom min utbildning på Öst- och Sydöstasienlinjen i Lund och kurser på ekonomlinjen i Luleå, utbildad psykoterapeut, något som har varit värdefullt så väl i externa säljsituationer som internt vid organisationsförändringar och liknande arbeten inom företag och organisationer.

Har du haft andra arbeten där du har haft användning för din kinesiska och Kina-erfarenhet?

Jag tycker att jag alltid haft nytta av min erfarenhet av Kina både privat och professionellt. Anställningar som projektledare inom Exportrådet, personalchef för Volvo Lastvagnar i Kina och vd för Visit Luleå har gett mig ovärderliga erfarenheter som gett mig möjligheten att se Kina, Sverige och världen i helhet från ett litet annat perspektiv.

Jag har haft positioner med både stationering i Kina och i Sverige, med resande till Kina, både inom den privata näringen och medlemsstyrda organisationer, dels som internationell chefsdelegat för Röda Korset, dels på olika poster inom näringslivet så som internationell försäljningsansvarig, sedermera strategisk inköpare, för Liko AB och inköpschef för Biltema.

Vad har du för råd till personer som vill arbeta med Kina?

Mitt råd är att lära känna Kina från insidan. Gör din kinaresa bortom expatsstråken. Lär känna dina egna värderingar, drivkrafter och fördomar. Har du inte möjlighet till detta, men vill göra affärer i Kina, så ta hjälp av experter som kan Kina. Lär känna Kina, läs om landet och försök förstå kontexten. Det är viktigt att förstå drivkrafterna bakom vad som sker i landet, alltifrån grundläggande saker som kultur, historia, geografi och klimat, men också saker som regelverk, lagar, politik, säkerhet och hur landet fungerar rent praktiskt. Om man inte kan kinesiska är det bra att lära sig lite så att man klarar sig i vardagslivet åtminstone.